Zarząd

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich – KRS 561885
Adres rejestrowy: ul.Skrzydlata 27/5 54-129 Wrocław

Zarząd Stowarzyszenia:
kadencja 2017-2019

Tomasz Deroń – prezes zarządu
Tomasz Dudziak – wiceprezes
Anna Litwin – sekretarz
Mariola Borecka – skarbnik
Monika Szyrmer – kierownik kursu sudeckiego
Artur Urban – kierownik kursu miejskiego
Marcin Winkiel – członek zarządu ds. komunikacji i mediów

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Damian Kanclerski
Anna Krygicz
Marta Sporysz

Dane kontaktowe:

zarzad.skps@gmail.com
tel. 883 13 66 13