SKPS Wrocław

Najprościej można by stwierdzić, że Studenckie Koło Przewodników Sudeckich zajmuje się turystyką, ale byłoby to spore uogólnienie. Profil naszej działalności to przede wszystkim promowanie rejonu Sudetów i Dolnego Śląska przez szkolenie i informowanie. Obecnie największym przedsięwzięciem są organizowane kursy przewodnickie: na przewodnika sudeckiego oraz przewodnika wrocławskiego. Nasze tradycje sięgają lat 50 XX wieku, sami staliśmy się zatem trochę historią turystyki, natomiast przyjaźnie zawiązane w kole wytrzymują próbę czasu.

Koło to charakteryzowało się bardzo dużą dynamiką i atrakcyjnością działania, co sprawiło, iż chętnie w nim zostawali „na zawsze” członkowie będący już daleko po studiach.

Krzysztof R. Mazurski – Historia turystyki sudeckiej, Kraków 2012

Przez wiele lat Koło było powiązane strukturalnie z większymi organizacjami, jak Związek Studentów Polskich albo PTTK, od 2015 roku jesteśmy natomiast samodzielnym stowarzyszeniem.

STATUT KOŁA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Dane kontaktowe:

zarzad.skps@gmail.com

nr konta bankowego do składek członkowskich: 65 1600 1462 1841 6394 1000 0001

kontakt w sprawie strony internetowej:
winkiel@10g.pl