SKPS Wrocław

Najprościej można by stwierdzić, że Studenckie Koło Przewodników Sudeckich zajmuje się turystyką, ale byłoby to spore uogólnienie. Profil naszej działalności to przede wszystkim promowanie rejonu Sudetów i Dolnego Śląska przez szkolenie i informowanie. Obecnie największym przedsięwzięciem są organizowane kursy przewodnickie: na przewodnika sudeckiego oraz przewodnika wrocławskiego. Nasze tradycje sięgają lat 50 XX wieku, sami staliśmy się zatem trochę historią turystyki, natomiast przyjaźnie zawiązane w kole wytrzymują próbę czasu.

Przez wiele lat Koło było powiązane strukturalnie z większymi organizacjami, jak Związek Studentów Polskich albo PTTK, od 2015 roku jesteśmy natomiast samodzielnym stowarzyszeniem.

STATUT KOŁA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Dane kontaktowe:

zarzad.skps@gmail.com
tel. 883 13 66 13 (Prezes)

nr konta bankowego do składek członkowskich: 65 1600 1462 1841 6394 1000 0001

kontakt w sprawie strony internetowej:
winkiel@10g.pl