Kurs Sudecki

Zawsze aktualne informacje na forum

Wykłady Kursu:

9.11.2017 – Metodyka przewodnictwa – Tomasz Dudziak
14.11. – Metodyka przewodnictwa
16.11. – Terenoznawstwo i nawigacja w terenie – Tomasz Deroń
21.11. – Terenoznawstwo i nawigacja w terenie
23.11. – Geografia turystyczna Polski – Włodzimierz Ranoszek
28.11. – Geografia turystyczna Polski
30.11. – Historia turystyki w Polsce – Witold Papierniak
2.12. – szkolenie praktyczne z terenoznawstwa
3.12. – szkolenie praktyczne z terenoznawstwa
5.12. – – Historia turystyki w Polsce
7.12. – Prawo w turystyce – Damian Wróbel
12.12. – Góry świata 1 – Tomasz Nasiółkowski
14.12. – Prawne podstawy pracy przewodnika górskiego – Damian Wróbel

Wycieczki:

3-4.11.2017 Integracyjno – zapoznawcza wycieczka w Góry Sowie
18-19.11.2017 Wycieczka „słuchana” w Góry Bystrzyckie
2-3.12.2017 Szkolenie Praktyczne z terenoznawstwa i nawigacji; Las Mokrzański
16-17.12.2017 Góry Kamienne