Karkonosz – materiały krajoznawcze SKPS

„Karkonosz” to tomiki poświęcone krajoznawstwu sudeckiemu (i okołosudeckiemu) wydawane w latach 80 i 90.

[kliknij w okładkę aby ściągnąć]

UWAGA! Teksty te powstawały w latach 80 XX wieku i w pewien sposób są odzwierciedleniem tamtych czasów. W świetle nowszych badań niektóre informacje zawarte w publikacjach mogą być błędne lub nieaktualne.

Nr. 1 – 1984

 

Spis treści:
Od redakcji str.3
Duch Gór – Karkonoska Legenda str.4
Szczeliny wiatrowe na Lesistej Wlk. – Tomasz Dudziak str. 5
Upiór w Rybnicy Leśnej – Zbigniew Łabęcki str. 12
Wody lecznicze Sudetów – Wojciech Ciężkowski str. 14
Najwyższy w Sudetach? – Tomasz Dudziak str. 27
Radonowa sztolnia w Kowarach – nowy obiekt lecznictwa podziemnego w Polsce – Wojciech Ciężkowski str. 28
Egzotyczni goście na Ziemi Kłodzkiej – Artur Galas str. 32
Bitwa ułanów Legii Nadwiślańskiej pod Strugą – Witold Hermaszewski str. 34
Popioły – Stefan Żeromski /fragment/ str. 49
Najwyższe szczyty Sudetów – Tomasz Dudziak str. 53
Zamek w Kamiennej Górze – Grzegorz Sarnecki str. 55
Zabytki str. 58
Fucha w Perle – Krystyna Świątecka /przedruk z Perspektyw, 31.10.1980 str. 59
Produkcja uboczna /nowe legendy/
Ochrona Gatunkowa roślin w Polsce – Andrzej Wojciechowski str. 66
Sprawozdanie z działalności SKPS w okresie od 1.12.1982 do 7.12.1983 str. 72
Zabytki do zagospodarowania w woj. wałbrzyszkim str. 77
 

Spis treści
Od redakcji str. 4
Historia górnictwa w dolinie Kleśnicy (Masyw Śnieżnika) Wojciech Ciężkowski str. 5
Anioł z Ciszycy – Joanna Szczepankiewicz-Ożga str. 14
Ślady pobytu wojsk rosyjskich w Sudetach w roku 1813 – Artur Galas str. 22
Nowa jaskinia w Rogóżce – Tomasz Dudziak str. 31
Wódz Konfederacji Barskiej w Sudetach – Roman Wytyczak str. 36
Dawna karczma gwarków w Ciechanowicach – Krzysztof Jaworki str. 41
Bogatynia – uzdrowiskiem? – Wojciech Ciężkowski str 45
Kilka ciekawostek z dziejów turystyki w Sudetach w okresie przedwojennym – Tomasz Dudziak, Zbigniew Gdowski
Komunikacja (46) Obsługa turystyczna i organizacje turystów (49) Szlaki turystyczne (53) Inne atrakcje (64) Przypisy(66)
Granice świętego Jana – Andrzej Czermak
Wstęp (69) Księstwo biskupie (72) Znaki graniczne (86) Otmuchowskie słupy graniczne. Opis datowanie i interpretacja (89) Słupy graniczne katalog (95) Inne zabytki z granic biskupiej ziemi (107) Szlak graniczny (109) Literatura słowniczek i przypisy (119)
Żmijowe Kamienie w Górach Sowich (legenda) str. 123
Chodzą słuchy… (opracował Tomasz Dudziak)
Wrocławski pręgierz 124 Hobby:krzyże pokutne (124) Sudeckie chatki (125) Pożar w Przesiece (126) Symboliczny cmentarz górski (126) Jaskinia Gwiaździsta w Połomie (127) Powstaje skansen w Sudetach (127) Odnaleziono zaginiony pręgierz w Szczytnej (128) SKPS w Himalajach (130)
 

 

Spis treści
Od redakcji str. 4
Dolina Pląsawy – przykład zmian hydrograficznych we Wschodnich Karkonoszach – Andrzej Traczyk str. 13
Zapomniany fort w Górach Bystrzyckich – Piotr Adamski str. 18
Dawna kopalnia chromitu na Czernicy – Zbigniew Osiński str. 30
Drewniany kościółek w Zalesiu – Witold Papierniak str. 35
W pokoiku na wieży hangaru dla szybowców – Andrzej Czermak str. 47
Pamiątkowa pocztówka z Jeżowa Sudeckiego – Andrzej Czermak str. 56
Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim Jerzy Organiściak str. 58
Tajemnica Międzyleskiej Madonny. Dolnośląskie reperkusje wiktorii wiedeńskiej – Grzegorz Pisarski str. 70
„Trójkąt bermudzki” w Karpaczu – Tomasz Dudziak str. 78
Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej – Witold Papierniak str. 80
Jak powstają skałki karkonoskie? Nowy pomnik przyrody w Kotlinie Jeleniogórskiej str. 97
Stokrotne odbicie izerskiej samotności – Jacek Olszewski str. 102
A lasy giną… – Henryk Biliński str. 103
Przyczynek to powojennych dziejów polskiego nazewnictwa górskiego na Ziemi Kłodzkiej – Wojciech Ciężkowski str. 109
Karta z dziejów twierdzy kłodzkiej. Oblężenie i zdobycie Kłodzka przez Austriaków w roku 1760 – Artur Galas str. 116
Kalwaria Radochowska – Joanna Szczepankiewicz str. 126
Zaczarowana księżniczka z ząbkowickiego zamku (legenda) str. 130
Pomnik oficera rosyjskiego w Kopernikach koło Nysy – Wacław Romiński str. 132
Przejście Sudetów czeskich – Michał Tomczak str. 134
Chodzą słuchy: Zmiany szlaków (139) Bacówka pod Trójgarbem (141) Muzeum regionalne w Jaworze (144) Muzeum Ziemi Kłodzkiej (145) Niepewne jutro lokalnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku (147) Ruiny wieży obronnej w Górach Sowich (148) Obozowisko taternickie w Górach Sokolich (149) SKPS w Himalajach – po raz drugi (149) Piryn w zimie (150)
Zagadki: Tajemniczy ryt w Batorowie (151) Pomnik w Górach Suchych (151) Czy kłokoczka południowa rośnie w Sudetach? (153
 

Spis treści
Od redakcji str. 4
Sztuka Ludowa Sudetów – Krzysztof Gałązka str. 6
Z dziejów schroniska PTTK Andrzejówka – Roman Wytyczak str. 41
Zjawiska krasowe w okolicy Jaskini Niedźwiedziej w Masywie Śnieżnika – Piotr Migoń str. 51
Sudeckie Krajobrazy – Andrzej Traczyk str. 64
Dawny wulkanizm w Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej – Piotr Migoń str. 78
Jerzmanice Zdrój – Roman Gorzkowski, Krzysztof Maciejak str. 87
Legenda o skamieniałych zbójcach z Jerzmanic Zdroju – Krzysztof Jaworski str. 122
Zmiany nazewnictwa sudeckiego – Krzysztof R. Mazurski str. 136
Tunel do Berlina czyli legenedy i fakty – Marek Battek str. 141
Kamienne zabytki okolic Vidnavy – Zdeněk Brachtl str. 144
„Skamieniały młodzieniec” – Tomasz Dudziak str. 150
Chodzą słuchy: Pręgierz w Ruszkowicach (152) Społeczne Muzuem Ziemi Złotoryjskiej (156) Schron na Przełęczy Suchej nie istnieje (158) Chatka Górzystów na Hali Izerskiej (160) Zmian w kolorach szlaków ciąg dalszy (162) Nowy szlak w Bramie Lubawskiej (163) „Nowe” krzyże pokutne (167)
Zagadki: Tajemnicza nazwa „Ząbkowice” (172) „Orzeł” w Błędnych Skałach (176)
Zagadki – ciąg dalszy: Kłokoczka południowa (178), Pomnik pod Słoneczną Kopą (189)

 

 

IMG_1525

spis treści
Od redakcji str. 4
Zamek nawodny w Jeseniku – Zdeněk Brachtl str. 6
Szlakiem osobliwości przyrody nieożywionej w dolinie Jodłówki – Piotr Migoń str. 28
Sudeckie Krajobrazy – część 2 – Andrzej Traczyk str. 40
Kamień na Trzech Granicach (Jemna, Góry Sowie) – Jerzy Organiściak, Andrzej Koralewicz str. 50
Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Sadlnie – Leopold Jowczyk str. 57
Pseudokrasowe jaskinie w dolinie Drążnicy (Pogórze Kaczawskie) – Kinga Maciejak, Krzysztof Maciejak str. 84
Hitlerowskie fortyfikacje Drogi Sudeckiej w Górach Bystrzyckich – Marek Battek, Robert Jurga, Anna Kędryna str. 93
Życie i podróże księżnej Izabeli Czartoryskiej – Joanna Szczepankiewicz str. 104
Renesansowa kapliczka w Wilkowie Wielkim koło Niemczy – Arkadiusz Dobrzyniecki str. 121
Najniższe stanowisko kosodrzewiny w Karkonoszach – Andrzej Traczyk str. 135
Kuźnia w Różanej – Jan Lisowski str. 139
Różana – diabeł, krasnale, różane ogrody – Tomasz Dudziak str. 145
Karkonoski Hannibal – František Jirásko str. 148
Osobliwości przyrodnicze Masywu Ślęży – Andrzej Traczyk str. 153
Zanim powstały pierwsze turystyczne mapy – Roman Wytyczak str. 157
Początki drukarstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej – Wojciech Grzelak str. 161
Ze Szczawna z powrotem do Brzegu – kres tułaczki pomnika psa piastowskiego księcia – Tadeusz Jurek str. 164
Aleksander Ostrowicz – polski lekarz z Lądka Zdroju – Lech Rugała str. 169
Chodzą słuchy: Nowy krzyż kamienny koło Batorowa (177), Duch gór przepędził Gottwalda (180), Stare Obserwatorium na Śnieżce – rozwiązanie ostateczne (182) Z Trójgarbu na Chełmiec (187), Nowy przebieg głównego szlaku sudeckiego (190) „Almaturowski” szlak w Górach Izerskich (192)
Zagadki: Czy tylko pod Śnieżką? (198), „Kamienna krzyżówka” (200), Nieznane ryty skalne Masywu Ślęży (203)
Zagadki ciąg dalszy: „Orzeł” odnaleziony! (206), Zagadka Frankensteina (207)
Kościoły wiejskie w Rudawach Janowickich (rysunki) – Ewa Cisek str. 217