Habemus Procuratio! Mamy zarząd! Oraz parę innych…

W środę 29 listopada odbyło się walne zebranie Koła. Zgodnie z naszym statutem, dobiegła końca dwuletnia kadencja zarządu (w składzie Tomasz Deroń, Tomasz Dudziak, Anna Litwin, Marta Sporysz, Artur Urban) oraz komisji rewizyjnej (Damian Wróbel, Anna Krygicz, Witold Hermaszewski). Walne Zebranie zapoznało się ze sprawozdaniem, po czym udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie Walne Zebranie podjęło decyzję o rozszerzeniu Zarządu do 7 osób. W nowych realiach nastąpiły wybory, na mocy których do zarządu dostali się: Tomasz Deroń (ponownie wybrany na prezesa), Mariola Borecka, Monika Szyrmer, Artur Urban, Anna Litwin, Tomasz Dudziak i Marcin Winkiel. W najbliższych dniach Zarząd się ukonstytuuje i przystąpi do pracy. Nowa jest także komisja rewizyjna do której wybrani to: Damian Kanclerski, Marta Sporysz i Anna Krygicz. Czeka nas sporo wyzwań, ale jeszcze więcej przygód 🙂 O wszystkich akcjach będziemy informować wszelkimi możliwymi kanałami.

200-lecie zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach

W minioną sobotę 18. listopada 2017 odbyło się w Jeleniej Górze sympozjum z okazji 200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach pn. „Od tragarzy lektyk do profesjonalnych przewodników”. W sympozjum brała udział kilkuosobowa reprezentacja naszego koła. Poza naszym SKPSem reprezentowane było licznie koło przewodników z Jeleniej Góry oraz koła z Wałbrzycha, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, Legnicy i in.
Organizatorem sympozjum było Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
Honorowy patronat nad tą imprezą objęli: dr hab. prof. UE Elżbieta Sobczak – Dziekan Wydziału EZiT, dr inż. Andrzej Raj – Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego oraz dr hab. prof. UE Jacek Potocki – Prezes ZG PTT
Czytaj dalej