Chatkowanie w Chatce Pogance 2016

Letni relaks i błądzenie po lesie na Pogórzu Kaczawskim 🙂