Kurs 2017-19

Zawsze aktualne informacje na forum

Wykłady Kursu:

13.02. – Fizjografia Sudetów 3
15.02. – Fizjografia Sudetów 4
20.02. – Historia Śląska 3
22.02 – Kultura i sztuka regionu Sudetów 2
27.02 – Historia Śląska 4
01.03 – Kultura i sztuka regionu Sudetów 3
06.03 – Historia Śląska 5
08.03 – Kultura i sztuka regionu Sudetów 4
13.03 – Historia Śląska 6
15.03 – Kultura i sztuka regionu Sudetów 5
20.03 – Historia Śląska 7
22.03 – Kultura i sztuka regionu Sudetów 6
27.03 – Historia Śląska 8

przerwa wielkanocna

05.04 – Kultura i sztuka regionu Sudetów 7
10.04 – Kultura i sztuka regionu Sudetów 8
12.04 – Geologia Sudetów 1 – Andrzej Hałuszczak
17.04 – Geologia Sudetów 2
19.04 – Geologia Sudetów 3
24.04 – Geologia Sudetów 4
26.04 -Geologia Sudetów 5

Wycieczki:

3-4.11.2017 Integracyjno – zapoznawcza wycieczka w Góry Sowie
18-19.11.2017 Wycieczka „słuchana” w Góry Bystrzyckie
2-3.12.2017 Szkolenie Praktyczne z terenoznawstwa i nawigacji; Las Mokrzański
16-17.12.2017 Góry Kamienne
6-7.01.2018 Sudety Środkowe – wycieczka autokarowa
20-21.01.2018 Góry Izerskie
3-4.02.2018 Masyw Ślęży
17-18.02.2018 Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra – Bardo
3-4.03.2018 Masyw Śnieżnika
17-18.03.2018 Autokarówka Sudety Zachodnie
7-8.04.2018 Pogórze Kaczawskie
21-22.04.2018 Góry Opawskie
5-6.05.2018 Karkonosze Zachodnie